Not known Facts About koroner damarların ıvus oct ile doğrudan görüntülenmesi ğu

To look through Academia.edu and the broader World wide web a lot quicker and even more securely, make sure you have a couple of seconds to update your browser.

Tanı konmadığı takdirde yüksek mortalite oranı gösteren komplikasyonlar diğer toraks ve batın içi aort komşuluğundaki organların patolojileri ile karışabildiğinden endovasküler ya da cerrahi tedavide gecikme yaşanmaması için ayırıcı tanının erken dönemde doğru yapılması önemlidir. Biz bu derlemede aort anevrizmalarının gelişim sürecini genel bir bakış açısı ile değerlendirip tanıda ve prognozda önemli olan klinisyenlerin dikkat etmesi gereken durumları vurgulamaya çalıştık.

Genel anestezi riskinin azalması: TAVI işlemi genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Bu, açık kalp cerrahisindeki gibi kalp durdurma riskini azaltır ve anesteziye bağlı komplikasyonları lower eder.

Balon, daralmış alana ulaştığında şişirilerek arterin açılmasını sağlar. Balonun şişirilmesi, plak birikimini sıkıştırarak arterin genişlemesini ve kan akışının iyileşmesini sağlar.

Nadir durumlarda tedavi edilmemiş sifilis (cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon) gibi enfeksiyonlar da aort anevrizmasına neden olabilir.

Aort anevrizması için kanıtlanmış tek yaşam tarzı faktörü sigara içmektir. Sigara hem aort anevrizmasının oluşumunu hem de var olan anevrizmanın yırtılma olasılığını arttırır.

İşlem sonrası komplikasyon riskini en aza indirmek için hastalarına özel bakım talimatları sunar.

Aort damar duvarında bulunan elastik liflerin bozulması ve fonksiyonlarını yerine getirememesi, buna bağlı olarak meydana gelen genişleme zamanla büyüyebilmektedir. Anevrizmanın genişlemesiyle birlikte çeşitli semptomlar ortaya çıkmaya başlamaktadır.

Yeni nesil ve “dallı” olarak tabir edilen stent greftler, böbrek atardamarlarını da içine alan anevrizmalarda kapalı yöntemle tedaviyi mümkün kılmakta ve ameliyat sonrası oluşabilecek problemleri de en aza indirmektedir. Stent-greft teknolojisi sayesinde, artık normal anevrizma ameliyatlarından çok daha fazla riski bulunan karın içi anevrizma operasyonları başarıyla yapılmaktadır.

Kalpten tüm vücuda kan ileten aort damarının belli bir kesiminde genişleme meydana gelmesi aort anevrizması olarak adlandırılır. Kesin tedavi cerrahi yöntem uygulanmasıdır.

Her balonlaşma durumu aort anevrizmalarının kaplı stentler ile kapatılması dava dilekçesi anevrizma olmamakta lakin normal değerlerde olan 2.five cm nin üç katı olan balonlaşma normal kabul edilmemektedir. Bunun ise nedeni şudur; aşırı derecede balonlaşan aort damarı oldukça geniş bir yapıya ulaştığında patlama riski bulunmaktadır. Bu durumda da hayati tehlike oluşturan kanamalar meydana gelmektedir.

A circumstance of abdominal aortic aneurysm rupture with concurrent nephrolithiasis in a client with Persistent renal failure

“Burada bir sınır yoktur. Gerekli olan en az stentin kullanılması tercih edilir. Bir hastaya birden fazla stent kullanılabilir, bu konuda bir sıkıntı yoktur.”

Torasik ve Abdominal anevrizma tedavilerine yaklaşım genel hatlarıyla her ikisinde de aynı olmakla birlikte uygulanma şekilleri bakımından farklar bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *