A Secret Weapon For kol damarlarındaki darlıkların balon ve stentle açılması cezası

Aortun genişlemiş bölgesinin kesilip çıkarılması ve yeniden dikilmesi gibi işlemler karmaşık cerrahi teknikler ve dikkat gerektirir.

Bu nedenle, işlem sırasında pıhtı önleyici ilaçlar kullanılabilir ve gerektiğinde stent yerleştirilerek damarın açık kalması sağlanabilir.

"Turkiye Klinikleri" isn't to blame for executing late or by no means of the hereby "Terms of Use", privateness coverage and "Consumer Contract" in any circumstance legally taken under consideration as pressure majeure. Being late or failure of general performance or non-defaulting of the and equivalent situations like this will not be the situation through the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" is not going to have any hurt legal responsibility for these scenarios.

Bu nedenle, genetik yatkınlığın yanı sıra sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek de kalp krizi riskini azaltmada büyük önem taşır.

Kalp damar hastalıkları arasında yer alan aort anevrizmaları, özellikle daha tehlikeli bir sağlık durumunu ifade ediyor.

Yani, bir darlığın kalp kasına yeterli kan akışını engelleyip engellemediğini belirlemek için ek bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, anjiyografi invaziv bir aort anevrizmalarının kaplı stentler ile kapatılması ne demek işlem olduğu için bazı riskleri ve komplikasyonları da beraberinde getirebilir.

Abdominal aort anevrizmalarında genişleme beş santime yaklaşmışsa; yırtılma riski oluşmuşsa; tedavi yöntemi direk cerrahi müdahaledir. Yapılacak cerrahi müdahalede ya hastaya stent takılır ya da direk açık ameliyata alınarak sorunlu damara müdahale yapılır.

Atardamarın bu hasarlanmış kısmı içindeki kanın basıncıyla gerilebilir veya balonlaşabilir. Böylece anevrizma oluşur. 

Kalp damar tıkanıklıkları, koroner arterlerin (kalbi besleyen atardamarlar) daralması veya tıkanması sonucunda oluşan ciddi sağlık sorunlarıdır.

Tıkanıklığın ciddiyeti belirlendikten sonra, hastanın ihtiyaç duyabileceği stent yerleştirme veya bypass cerrahisi gibi invaziv işlemlerin kararı verilebilir.

Açık yönteme göre pek çAlright avantajları bulunan EVAR sisteminin yapılacak operasyonlar sırasında uygulanıp uygulanmayacağına operasyonu yapan doktor; hastanın durumuna ve anevrizmanın son haliyle oluşturduğu risklere göre karar vermektedir.

Aort anevrizması tedavisinde kullanılan stentler, aort damarının açıklığını korumaya gardenımcı olur.

Röntgen ışınlarına maruz kalma: Balonlu anjiyo işlemi sırasında röntgen görüntüleme kullanılır ve bu da hastanın bir miktar radyasyona maruz kalmasına neden olabilir.

İşlem normal bir anjiyo gibidir. İşlem sırasında genel anestezi vermeden uyumanızı ve işlemin ağrısız geçmesini anestezi bölümü uzmanlarımız sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *